Wsparcie przedsiębiorczości dla kobiet zam. w woj. łódzkim

 

Projekt "Biznes jest kobietą!" jest realizowany przez Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j. w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NOWYM PROJEKCIE

KLIKNIJ TUTAJ PO WIĘCEJ INFORMACJI


Skorzystaj z szansy otrzymania 22 000,00 zł na otworzenie działalności gospodarczej

oraz

wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy od uruchomienia działalności w kwocie 1 850,00 zł miesięcznie.

Łącznie masz możliwość otrzymać w projekcie 44 200,00


 Aby poznać szczegóły dotyczące projektu kliknij na interesujący Cię temat

    

Dowiedz się więcej na temat założeń projektu.

Sprawdź do kogo skierowany jest projekt

Zobacz jak zaplanowane są działania w projekcie.

Po przesłaniu formularza będzie on oczekiwać na Ciebie do podpisania w biurze projektu.

Sprawdź co aktualnie dzieje się w projekcie

Zapoznaj się z dokumentami projektowymi

Funkcję Instytucji Pośredniczącej pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Sprawdź w jaki sposób możesz się z nami skontaktować.

Najświeższe informacje