Aktualności

Godziny pracy Biura projektu w dniach 4,5,8 i 9 maja

Informujemy, że z uwagi na podpisywanie umów u Notariusza do II edycji projektu godziny pracy Biura projektu w dniach 4,5,8…
CZYTAJ WIĘCEJ

Informacja w sprawie odpisywania umów u Notariusza – II edycja (cd.)

W związku z planowanym podpisaniem w dniach 4,5,8 i 9 maja 2017 roku umów na udzielenie wsparcia informujemy, że podpisanie…
CZYTAJ WIĘCEJ

Podpisywanie umów u Notariusza – II edycja

Informujemy, że podpisywanie umów odbywa się ono w obecności Notariusza wraz z zabezpieczeniem umowy. Notariusz posiada komplet dokumentów tj. umowę…
CZYTAJ WIĘCEJ

Informacje dotyczące podpisania umów – II edycja

W związku z zakończoną oceną Biznesplanów i akceptacją WUP w Łodzi listy rankingowej, zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój…
CZYTAJ WIĘCEJ

Wyniki oceny Biznesplanów do II edycji projektu

Informujemy o zakończonej ocenie Biznesplanów. Poniżej zamieszczamy Wyniki oceny zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Informujemy również, że od…
CZYTAJ WIĘCEJ

Wyniki oceny Biznesplanów do II edycji projektu

Informujemy, że Wyniki oceny biznesplanów do II edycji projektu zostaną opublikowane i przesłane do Pań w ciągu ok. 5 dni.…
CZYTAJ WIĘCEJ

WSTĘPNA LISTA OCENY BIZNESPLANÓW – II EDYCJA

WSTĘPNA LISTA OCENY BIZNESPLANÓW – II EDYCJA do projektu "Biznes jest kobietą!" nr RPLD.08.03.01-10-0188/15 (Plik do pobrania - *.pdf) lp nr…
CZYTAJ WIĘCEJ

Nabór Biznesplanów do oceny w ramach II edycji projektu

W dniach 13-24 marca 2017 roku przyjmowane będą do oceny Biznesplany w ramach II edycji projektu. Biznesplany należy składać w…
CZYTAJ WIĘCEJ

Regulamin przyznawania środków – aktualizacja

Informujemy o zmianie Regulaminu przyznawania środków (dodano pkt. 15-19 w IX. Wydatkowanie środków wsparcia finansowego). Aktualny Regulamin przyznawania środków znajduje…
CZYTAJ WIĘCEJ

Składanie i ocena Biznesplanów – II edycja

W związku z trwającym wsparciem doradczym, które uległo przedłużeniu, informujemy, że składanie Biznesplanów i ich ocena zostanie przesunięta o jeden…
CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakt w dniach 20-27 lutego 2017 roku

Z uwagi na okres zachorowań i nieobecności pracowników Zespołu Zarządzającego i rozliczającego informujemy, że odpowiedzi na maile będą udzielane z…
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozliczenie wsparcia pomostowego – I edycja

Informujemy, że w związku z trwającymi pracami nad zmianą formy rozliczania Wsparcia pomostowego prosimy o nieskładanie Oświadczeń i zestawień za…
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozliczenie wsparcia pomostowego

W związku z zakończonym okresem wydatkowania środków na pierwszy miesiąc ze wsparcia pomostowego PROJEKTODAWCA INFORMUJE, ŻE ROZLICZENIE COMIESIĘCZNIE WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW…
CZYTAJ WIĘCEJ

WYNIK POSTĘPOWANIA – Poradnictwo psychologiczne

WYNIK POSTĘPOWANIA DOT. ZAPYTANIA O CENĘ NR 3/BJK/2017 v2 INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE (więcej…)
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozliczenie wsparcia pomostowego

W związku z zakończonym okresem wydatkowania środków na pierwszy miesiąc ze wsparcia pomostowego PROJEKTODAWCA INFORMUJE, ŻE ROZLICZENIE COMIESIĘCZNIE WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW…
CZYTAJ WIĘCEJ