Kontakt w dniach 20-27 lutego 2017 roku

Z uwagi na okres zachorowań i nieobecności pracowników Zespołu
Zarządzającego i rozliczającego informujemy, że odpowiedzi na maile będą
udzielane z opóźnieniem. Odpowiedzi mogą być udzielone po 27 lutego 2017
roku.