WSTĘPNA LISTA OCENY BIZNESPLANÓW – II EDYCJA

WSTĘPNA LISTA OCENY BIZNESPLANÓW – II EDYCJA do projektu “Biznes jest kobietą!” nr RPLD.08.03.01-10-0188/15 (Plik do pobrania – *.pdf)

lp nr formularza status
1 2 negatywny
2 3 pozytywny
3 4 pozytywny
4 5 pozytywny
5 7 pozytywny
6 8 pozytywny
7 13 pozytywny
8 14 pozytywny
9 15 pozytywny
10 16 pozytywny
11 17 negatywny
12 19 pozytywny
13 20 pozytywny
14 22 pozytywny
15 24 pozytywny
16 27 pozytywny
17 28 pozytywny
18 29 negatywny
19 30 pozytywny
20 31 pozytywny
21 33 pozytywny
22 35 pozytywny
23 36 pozytywny
24 38 pozytywny
25 39 pozytywny
26 40 pozytywny
27 41 negatywny
28 43 pozytywny
29 46 pozytywny
30 49 pozytywny
31 51 pozytywny
32 34 pozytywny
33 52 pozytywny
34 53 pozytywny
35 54 pozytywny
36 55 pozytywny
37 58 pozytywny
38 60 negatywny
39 61 pozytywny
40 63 pozytywny
41 64 pozytywny
42 67 pozytywny
43 69 pozytywny
44 72 negatywny
45 73 pozytywny
46 75 pozytywny