Wyniki oceny Biznesplanów do II edycji projektu

Informujemy, że Wyniki oceny biznesplanów do II edycji projektu zostaną opublikowane i przesłane do Pań w ciągu ok. 5 dni. Obecnie oczekujemy na akceptację listy wyników przez Wojewódzki Urząd Pracy.

W związku z tym, informujemy również, że podpisanie umów u Notariusza zostanie przesunięte na okres po weekendzie majowym i planowane jest w dniach 8-12 maja 2017 roku.

O terminach podpisania umów i przygotowania niezbędnej dokumentacji, zostaną Panie poinformowane telefonicznie i mailowo.