WSTĘPNA LISTA OCENY BIZNESPLANÓW – I EDYCJA

Lp. Numer formularza Status oceny 1. FR/01/08072016 NEGATYWNA 2. FR/02/08072016 POZYTYWNA 3. FR/03/08072016 POZYTYWNA 4. FR/04/08072016 POZYTYWNA 5. FR/05/11072016 POZYTYWNA 6. FR/07/11072016 POZYTYWNA 7. FR/08/12072016 POZYTYWNA 8. FR/10/12072016 POZYTYWNA 9. FR/11/14072016 NEGATYWNA 10. FR/12/14072016 POZYTYWNA 11. FR/13/15072016 POZYTYWNA 12. FR/16/15072016 POZYTYWNA 13. FR/17/18072016 POZYTYWNA 14. FR/18/19072016 NEGATYWNA 15. FR/19/20072016 POZYTYWNA 16. FR/21/21072016 NEGATYWNA 17. FR/22/21072016 POZYTYWNA...