Dokumenty

Dokumenty należy złożyć podpisane w biurze projektu lub przesłać w terminie przyjmowania zgłoszeń.

Poniżej aktualne dokumenty

 

Przypominamy iż na formularzu rekrutacyjnym powinien się znaleźć krótki opis planowanej działalności. Ma on określać jaka jest planowana działalność. Nie jest ona biznesplanem. Wszystkie niezbędne informacje należy w sposób czytelny wpisać w formularzu w wyznaczonym do tego miejscu. Ocenie nie będą podlegać dodatkowe zapisy wykraczające poza wskazane pola.

 

Aktualne:

formularz_rekrutacyjny

regulamin rekrutacji

karta_oceny_formularza_rekrut

 

regulamin przyznawania środków

umowa_o_udzielenie_wsparcia

formularz_zmian_w_biznesplanie

karta_oceny_biznesplanu

biznesplan w wersji edytowalnej

biznesplan w wersji edytowalnej (format *.doc dla starszych wersji oprogramowania)