Terminy

Projekt został podzielony na dwie edycje. Każda z nich podzielona jest na etapy.

 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami

 

I Edycja

Zadanie Okres realizacji
  od do
I edycja    
Wsparcie szkoleniowo-doradcze 20.09.2016 14.10.2016
szkolenia dla 1 grupy (15 osób, godz. 9:30-16:10) 20.09.2016 24.09.2016
szkolenia dla 2 grupy (13-14 osób, godz. 9:00-15:40 lub 9:30-16:10) 26.09.2016 30.09.2016
szkolenia dla 3 grupy (13-14 osób, godz. godz. 9:00-15:40 lub 9:30-16:10) 03.10.2016 14.10.2016
doradztwo biznesowe (4h) i psychologiczne (1h) 26.09.2016 14.10.2016
Wsparcie na utworzenie działalności gospodarczej 17.10.2016 31.01.2018
Składanie biznesplanów przez Uczestniczki 24.10.2016 08.11.2016
Ocena Biznesplanów przez Ekspertów 09.11.2016 21.11.2016
Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej 23.11.2016
Składanie odwołań 24.11.2016 02.12.2016
Rozpatrywanie odwołań 03.12.2016 09.12.2016
Ogłoszenie ostatecznej Listy wyników z listą osób rekomendowanych do otrzymania dotacji 14.12.2016
Podpisywanie umów z uczestniczkami na przyznanie wspracia finansowego i pomostowego 15.12.2016 19.12.2016
Zakładanie przez Uczestniczki działalności i dostarczenie dokumentów potwierdzających założenie działalności 15.12.2016 23.12.2016
Wypłata dotacji 28.12.2016 10.01.2017
Wydatkowanie środków dotacji i złożenie Zestawień potwierdzających poniesione wydatki dotacji i wsparcia pomostowego  28.12.2016 27.03.2017
Wypłaty środków ze wsparcia pomostowego 12.2016 01.2018
Wsparcie pomostowe doradcze 03.2017 05.2018
Kontrole prowadzonych działalności przez Uczestniczki na miejscu 02.2017 03.2017
Weryfikacja wpisów i prowadzonych działalności przez Uczestniczki I edycji 12.2017 01.2018

II Edycja – działania planowane

II edycja    
Rekrutacja    
Nabór do II edycji projektu – przyjmowanie Formularzy 17.10.2016 16.12.2016
Ocena formalna formularzy, poinformowanie Kandydatek o wynikach oceny formalnej (zg z formą wskazaną w Formularzu) 16.12.2016 23.12.2016
Ocena merytoryczna formularzy 23.12.2016 02.01.2017
Zaproszenie kandydatek na rozmowy z Doradcami zawodowymi 03.01.2017 05.01.2017
Spotkania/rozmowy kandydatek z Doradcami zawodowymi 09.01.2017 13.01.2017
Poinformowanie o wynikach oceny rozmów z Doradcami, zaproszenie na spotkania z Komisją Rekrutacyjną 16.01.2017
Spotkania z Komisją Rekrutacyjną 18.01.2017 20.01.2017
Weryfikacja dokumentów przez Instytucję 24.01.2017
Ogłoszenie wyników – publikacja listy osób zakwalifikowanych do projektu 27.01.2017
Wsparcie szkoleniowo-doradcze 02.02.2017 03.03.2017
szkolenia dla 1 grupy (14 osób, godz. 9:00-15:40 lub 9:30-16:10) 02.02.2017 08.02.2017
szkolenia dla 2 grupy (14 osób, godz. 9:00-15:40 lub 9:30-16:10) 10.02.2017 16.02.2017
szkolenia dla 3 grupy (14 osób, godz. godz. 9:00-15:40 lub 9:30-16:10) 20.02.2017 02.03.2017
doradztwo biznesowe (4h) i psychologiczne (1h) 09.02.2017 10.03.2017
Wsparcie na utworzenie działalności gospodarczej    
Składanie biznesplanów przez Uczestniczki 13.03.2017 24.03.2017
Ocena Biznesplanów przez Ekspertów 25.03.2017 03.04.2017
Ogłoszenie Wstępnej listy rankingowej 05.04.2017
Składanie odwołań 06.04.2017 12.04.2017
Rozpatrywanie odwołań 13.04.2017 19.04.2017
Ogłoszenie ostatecznej Listy wyników z listą osób rekomendowanych do otrzymania dotacji 28.04.2017
Podpisywanie umów z uczestniczkami na przyznanie wspracia finansowego i pomostowego 04.05.2017 09.05.2017
Zakładanie przez Uczestniczki działalności i dostarczenie dokumentów potwierdzających założenie działalności 04.05.2017 30.05.2017
Wypłata dotacji 10.05.2017 02.06.2017
Wydatkowanie środków dotacji i złożenie Zestawień potwierdzających poniesione wydatki dotacji i wsparcia pomostowego 10.05.2017 30.09.2017
Wypłaty środków ze wsparcia pomostowego 04.2017 05.2018
Wsparcie pomostowe doradcze 09.2017 05.2018
Kontrole prowadzonych działalności przez Uczestniczki na miejscu 07.2017 08.2018
Weryfikacja wpisów i prowadzonych działalności przez Uczestniczki II edycji 05.2018

Podane terminy mogą ulec zmianie