Wyniki oceny Biznesplanów do II edycji projektu

Informujemy o zakończonej ocenie Biznesplanów. Poniżej zamieszczamy Wyniki oceny zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Informujemy również, że od wyników oceny końcowej nie przysługuje odwołanie.

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW – II EDYCJA

do projektu “Biznes jest kobietą!” nr RPLD.08.03.01-10-0188/15

Dnia 28.04.2017

 

lp

nr wniosku

 Ocena Biznesplanu

 Decyzja o przyznaniu dotacji

1

28

POZYTYWNA

TAK

2

35

POZYTYWNA

TAK

3

5

POZYTYWNA

TAK

4

19

POZYTYWNA

TAK

5

22

POZYTYWNA

TAK

6

36

POZYTYWNA

TAK

7

33

POZYTYWNA

TAK

8

20

POZYTYWNA

TAK

9

40

POZYTYWNA

TAK

10

64

POZYTYWNA

TAK

11

69

POZYTYWNA

TAK

12

15

POZYTYWNA

TAK

13

16

POZYTYWNA

TAK

14

8

POZYTYWNA

TAK

15

54

POZYTYWNA

TAK

16

24

POZYTYWNA

TAK

17

39

POZYTYWNA

TAK

18

30

POZYTYWNA

TAK

19

4

POZYTYWNA

TAK

20

13

POZYTYWNA

TAK

21

14

POZYTYWNA

TAK

22

7

POZYTYWNA

TAK

23

27

POZYTYWNA

TAK

24

63

POZYTYWNA

TAK

25

17

POZYTYWNA Z ODWOŁANIA

TAK

26

34

POZYTYWNA

TAK

27

52

POZYTYWNA

TAK

28

43

POZYTYWNA

TAK

29

61

POZYTYWNA

TAK

30

38

POZYTYWNA

TAK

31

53

POZYTYWNA

TAK

32

31

POZYTYWNA

TAK

33

75

POZYTYWNA

TAK

34

58

POZYTYWNA

TAK

35

46

POZYTYWNA

TAK

36

73

POZYTYWNA

TAK

37

3

POZYTYWNA

TAK

38

49

POZYTYWNA

NIE

39

55

POZYTYWNA

NIE

40

51

POZYTYWNA

NIE